In 2030 leveren België en Cyprus de Europese Culturele Hoofdstad van Europa en Gent is kandidaat! Om deze kandidatuur kracht bij te zetten, organiseren het Doeners- en (om)Denkersfestival. We zien dit festival als een leeromgeving om doeners en omdenkers uit parallelle werelden en verschillende gemeenschappen in onze stad met elkaar te verbinden. Want al doende, leren we!

Tijdens inspiratiesessies, workshops, debatten, denksessies, wandelingen en fietstochten nodigen we je uit om mee te bouwen aan de toekomst van ‘Gent als Space of Belonging’. We delen kennis, methodes en inspiratie en gaan met elkaar in dialoog om samen een antwoord te formuleren op deze vragen:

Waarom en voor wie willen we een Culturele Hoofdstad zijn? Hoe gaan we dit samen aanpakken en hoe kan Gent zich onderscheiden? Welke waarden willen we als stadsmakers vooropstellen? Welke rol kan een sleutelmoment als Culturele Hoofdstad van Europa in 2030 spelen in de transitie van onze stad en hoe kan Gent andere steden in Europa inspireren?

Iedereen die zich als doener of (om)denker ziet, is welkom om mee te denken! Alle sessies zijn gratis en vrij toegankelijk, al vragen we jullie wel te registreren.

Lees vooraf het concept en het waardenkader ‘Gent als Space of Belonging’ en kom meer te weten over ons traject richting #Gent2030 op www.gent2030.eu
#rewilding #rewondering #rewiring